ไอดี ชื่อ ความสามารถ HP atk def spatk spdef speed
119 Ice Kyogre Snow Warming 120 150 110 190 180 80
118 Gold Darkrai 90 90 110 150 110 140
117 Robot Deoxys Clear Body 70 70 170 70 170 90
116 Dragonite X 100 150 100 100 120 90
115 Ultra Giratina Leviatate 180 130 140 100 140 100
114 Ultimate Katana 80 200 140 59 30 130
113 Ultra Zoroasrk 90 115 80 150 80 120
112 Ultimate Incineroar Intimidate 110 130 100 80 100 80
111 Ultimate Gyarados Intimidate 100 170 115 70 140 90
110 Ultra Yveltal 140 150 100 150 110 120
109 Dark Rayquaza Dark Aura 110 200 120 200 120 130
108 Water hoopa Drizzle 100 170 70 180 140 90
107 Forest Tyranitar Chlorophyll 110 180 160 95 130 60
106 Baby Zodiac Groudon 95 95 95 95 95 95
105 Dragon Lapras Snow Waring 140 85 100 85 110 60
104 Ultra Xerneas Fairy Aura 135 140 100 140 105 105
103 Ultra Gardevoir Pixilate 80 85 80 190 150 110
102 Dragon Giratina Leviatate 160 110 130 110 130 100
101 Ultimate Sceptile Unburden 70 130 80 160 90 150
100 Ultimate Sableye Prankster 80 85 140 85 140 10
99 Ultimate Mewtwo Magic Guard 120 150 90 210 130 150
98 Ironman Zygarde Sheer Force 250 130 140 95 100 90
97 Ultra Tyranitar 120 180 170 95 140 90
96 Ultimate Tornadus Prankster 90 120 80 140 80 125
95 Ultimate Zapdos Motor Drive 110 100 90 140 100 130
94 Ultimate Aggron 100 150 250 60 100 30
93 Ultra Rayquaza 120 200 130 200 130 135
92 Ultimate Stakataka 90 140 240 50 150 10
91 Ultra Metagross 100 170 160 110 140 130
90 Ultimate Zoroark 90 120 80 160 80 130