ไอดี ชื่อ ความสามารถ HP atk def spatk spdef speed
89 Ultimate Venusaur Thick Fat 100 100 140 130 130 90
88 Magician Blaziken Speed Boost 80 160 80 130 80 100
87 Zodiac Groudon Desolate Land 120 200 180 150 130 120
86 Ultra Dialga Sheer Force 120 140 140 160 120 110
85 Knight Lugia Download 120 90 150 100 170 120
84 Dragon Lucario Adaptability 100 160 95 150 90 130
83 Demon Gengar Levitate 80 65 90 190 105 150
82 Ultimate Absol Super luck 80 170 80 120 80 120
81 Zygarde Max Rough Skin 220 120 130 100 100 95
80 Forest Arceus Sap sipper 120 140 120 140 120 120
79 Dark Mewtwo Inner focus 106 200 120 160 110 150
78 Ultimate Gengar 80 60 90 180 95 140
77 Dark Salamance Intimidate 95 150 130 120 100 140
76 baby Reshiram 85 85 85 85 85 85
75 Youtube Pikachu 60 60 60 60 60 60
74 Ultimate Darkrai 100 90 100 170 90 140
73 Ultimate Marshadow 100 140 90 90 100 140
72 Robot Groudon Sturdy 120 100 150 100 100 70
71 Baby Zekrom 85 85 85 85 85 85
70 Ultimate Arceus 140 140 140 140 140 140
69 Ultimate Xerneas 140 140 100 150 110 110
68 Ultimate Magearna 100 110 130 150 125 80
67 Ultra Snorlax Gluttony 180 120 100 60 130 30
66 Baby Regigigas 85 85 85 85 85 85
65 Robot Mewtwo Magic Bounce 120 150 90 200 130 150
64 Ultimate Groudon Desolate Land 120 170 160 150 110 110
63 Ultra Lugia Clear body 130 80 150 120 170 130
62 Ultra Greninja Protean 90 105 75 130 80 140
61 Ultra Lucario 90 160 90 160 90 130
60 Robot Charizard Mold Breaker 80 110 140 80 80 80